قابل توجه پذیرفته شدگان مقالات(ارسال مشخصات به ایمیل همایش: ihec.conf@ut.ac.ir)

به اطلاع همکارانی که مقاله آنها در همایش پذیرفته شده است(بر اساس فهرست 35 مقاله قابل دانلود در سایت همایش) می رساند مشخصات کامل خود را شامل نام و نامه خانوادگی، مشاره تماس؛ وابستگی سازمانی؛ مدرک تحصیلی خود را به آدرس ایمیل همایش(ihec.conf@ut.ac.ir) ارسال تا نسبت به صدور و اراسال گواهی پذیرش نامه اقدام شود.

03 اسفند 1402

قابل توجه مولفین/محققین گرامی: اسامی مقالات پذیرفته شده را می توانید در لینک B2n.ir/r34905 ملاحظه فرمایید.

قابل توجه مولفین/محققین گرامی: اسامی مقالات پذیرفته شده را می توانید در لینک B2n.ir/r34905 ملاحظه فرمایید.

11 بهمن 1402