شورای سیاستگذاری

دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد مقیمی

رئیس
moghimiut.ac.ir
رئیس دانشگاه تهران
دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی

دبیر کمیته علمی
abiliut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر میترا عزتی

دکتر میترا عزتی

دبیر اجرایی
ezati.mut.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر جلالی

دکتر علی اکبر جلالی

عضو کمیته علمی
علی باقر طاهری‌نیا

علی باقر طاهری‌نیا

عضو کمیته علمی
ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کمیته علمی

دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی

دبیر
abiliut.ac.ir
09121042780
دانشگاه تهران
دکتر رضا پورحسین

دکتر رضا پورحسین

عضو کمیته علمی
prhoseinut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر میترا عزتی

دکتر میترا عزتی

عضو کمیته علمی
ezati.mut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر سید محمد میرکمالی

دکتر سید محمد میرکمالی

عضو کمیته علمی
mkamaliut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر ابوالقاسم نادری

دکتر ابوالقاسم نادری

عضو کمیته علمی
anaderyut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر داود معصومی

دکتر داود معصومی

عضو کمیته علمی
dadmaihig.se
دانشگاه یوله سوئد
دکتر سیروس تبریزی

دکتر سیروس تبریزی

عضو کمیته علمی
tabrizisuwindsor.ca
University of Windsor
دکتر جواد حاتمی

دکتر جواد حاتمی

عضو کمیته علمی
hatamijmut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر جواد پورکریمی

دکتر جواد پورکریمی

عضو کمیته علمی
jpkrimiut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر رحمت اله اللهیاری

دکتر رحمت اله اللهیاری

عضو کمیته علمی
ralahyariut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر فاطمه نارنجی ثانی

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

عضو کمیته علمی
fnarenjiut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر وحید  مهربانی

دکتر وحید مهربانی

عضو کمیته علمی
vmehrbaniut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

عضو کمیته علمی
gh.zakersalehiirphe.ac.ir
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر عباس عباسپور

دکتر عباس عباسپور

عضو کمیته علمی
abbaspouratu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا آراسته

حمیدرضا آراسته

عضو کمیته علمی
arastehkhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
دکتر یاسر مدنی

دکتر یاسر مدنی

عضو کمیته علمی
yaser.madaniut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر اکبر گلدسته

دکتر اکبر گلدسته

عضو کمیته علمی
goldastehusc.ac.ir
دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر محمد صادق بیجندی

دکتر محمد صادق بیجندی

عضو کمیته علمی
bijandiusc.ac.ir
دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر محمد علی گودرزی

دکتر محمد علی گودرزی

عضو کمیته علمی
mgodarziusc.ac.ir
دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر حمید صابر فرزام

دکتر حمید صابر فرزام

عضو کمیته علمی
saberfarzamusc.ut.ac.ir
دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر جوادی پور

دکتر جوادی پور

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر خسرو باقری

دکتر خسرو باقری

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم خدایی

دکتر ابراهیم خدایی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه نصراللهی نیا

دکتر فاطمه نصراللهی نیا

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر احسان  اکرادی

دکتر احسان اکرادی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمود ابوالقاسمی

دکتر محمود ابوالقاسمی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمدرضا روشن

دکتر احمدرضا روشن

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر رضا منیعی

دکتر رضا منیعی

عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی