برای اطلاع از آخرین اخبار با دبیرخانه همایش لطفا با دبیر محترم همایش؛ سرکار خانم دکتر عزتی به شماره 09127078215 و ایمیل :ezati.m@ut.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

 
 
 
 
 

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.